โลโก้บริษัท CKP

by admin พฤศจิกายน 29, 2013

บริษัท CKP มีชื่อเต็มว่า CKP Premium Design intertrading co.,ltd. เป็นบริษัทเกี่ยวกับการออกแบบ Premium Design โดยการออกแบบโลโก้บริษัทในครั้งนี้ ทีมงานการฟิกของเราต้องการใช้ ฟ้อน ckp ให้ผสานกัน โดยใช้โทนสีฟ้าคราม กับลูกเล่นของวลกลมซ้อน ให้สื่อถึงกระบวนการคิดที่ซับซ้อนหลายหลาย จึงเป็นที่มาของโลโก้ ckp มา ณ ที่นี้

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles