ออกแบบโลโก้บริษัท A-DAY TECHNOLOGY CO.,LTD.

by admin พฤษภาคม 20, 2014

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้ บริษัท A-DAY TECHNOLOGY CO.,LTD. ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรโรงงานขนาดเล็กและใหญ่โดยมีบริขายและหลังการขายเช่นซ่อมบำรุงตามระยะการใช้งานตัวโดยบริษัทเปิดมาเป็นเวลานานและใช้โลโก้เดิมที่มีอยู่และอยากจะออกแบบโลโก้ใหม่ให้เขากับยุคสมัยปัจจุบัน

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles