โลโก้ Webuild Aluminium and Glass Co., Ltd.

by admin มิถุนายน 29, 2014

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้บริษัท Webuild Aluminium and Glass Co., Ltd.ชึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ รับติดตั้งงานกระจกและงานอลูมิเนียมตามอาคารทั่วไปเช่นการติกตั้งกระจกตามบ้านหรืออาคารตึกสูง
ติดตั้งงานอลูมิเนียมเพื่อตกแต่งอาคาร ตึกสูง หรือบ้าน บริษัทห้างร้านทั่งไป ความต้องการในเบื้องต้นจากทางลูกค้านั้นให้เน้นที่ตึกสูงแต่ไม่เน้นที่สัญลักษณ์ซักเท่าไรให้เน้นที่ชื่อบริษัททางทีมงานจึงออกแบบโลโก้นำภาพของตึกสูงมาดัดแปลงเป็นสัญลักษณ์แล้วเน้นที่ฟอนต์ด้านล่างคือชื่อบริษัทที่บ่งบอกถึงประเภทของธุรกิจหรือประเภทงานที่ทำในตัวอยู่แล้วให้ชัดเจนโดดเด่น

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles