โลโก้ร้านสปาอารียา

by admin ธันวาคม 02, 2013

ออกแบบโลโก้อารียาสปา รูปแบบของโลโก้ต้องการสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยร่วมสมัย โดยสปาเป็น
รูปแบบผสมผสานระหว่างประเพณีไทยกับสปาที่เป็นแบบสากล โดยให้เน้นไปที่ลายเส้นกนก รูปแบบ
การใช้สีเรียบง่าย สวยงาม และดูมีมนต์เสน่ห์ ในส่วนของฟ้อน แทรกลายเส้นดูแล้วรู้สึกถึงความเป็นไทย จึงเป็นที่มาของการออกแบบโลโก้ในครั้งนี้ครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles