โลโก้ไอติมน้องนวล

by admin พฤศจิกายน 29, 2013

เป็นโลโก้มีชื่อเรียกเต็ม ๆว่า น้องนวลร้านคู่ขวัญนมกับไอติม filling ของงานออกแบบครั้งนี้ต้องการสื่อสารให้ดูคล้องจองเหมือนดั่งชื่อทีมงานจึงมีแนวคิด ชื่อที่หน้ารักหน้าจะนำมาผสมผสานให้กลมเกลียวเพื่อนเกลอ หน้ารัก โดยเน้นไปที่สีของฟ้อน ใช้การไล่สีสันต่าง ๆ ให้ดูหน้ารัก จึงออกมาเป็นโลโก้ร้านคู่ขวัญขนมกับไอติมอย่างที่เห็น

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles