Design logo WOW OK

by admin กุมภาพันธ์ 03, 2014

ออกแบบโลโก้ WOW OK ธุรกิจที่พัก

ธุรกิจลงทุนซื้อขาย ห้องพัก ที่พักที่เป็นาถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย โดยสามารถซื้อที่พักเป็นเจ้าของร่วมกันกับผู้อื่น มีรายชื่อในโฉนดซื้อขาย สามารถเข้าพักได้ทุกจังหวัดที่มีแพ็กเกจตามราคาของแต่ละแพ็กเกจนั้น ๆ

logo ต้องสื่อถึงความ WOW พักผ่อน สุขภาพ ธรรมชาติ

รูปแบบของโลโก้ที่ต้องการ ลูกค้าต้องการให้โลโก้สื่อความหมายถึงความหน้าสนใจ WOW มีมีแบบนี้ด้วยหรอ เที่ยวแบบนี้ด้วยหรอ สุขภาพดีได้แบบนี้เลยหรอ ว้าว ให้สมชื่อ โดยต้องไม่ทิ้งความเป็นธรรมชาติ และการพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด รูปแบบของโลโก้ใช้รูปแบบ Font WOW และเสริมเข้าไปด้วยความเป็นธรรมชาติ ภูเขา และต้นไม้ จึงเป็นที่มาในการออกแบบโลโก้ครั้งนี้ครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles