โลโก้บริษัท ข้าว INFINITE WEALTH

by admin มีนาคม 10, 2013

Logo Design  INFINITE WEALTH

ธุรกิจ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสหกรรมข้าว  INFINITE WEALTH ลูกค้าต้องการออกแบบโลโก้เพื่อบริษัท โดยต้องการรูปแบบที่สื่อถึงการดูแล ชีวิต แฝงไปด้วย รูปแบบของข้าว

งานออกแบบและแนวคิด  INFINITE WEALTH

ต้องการสื่อถึงชีวิตที่ดี ทีมงานเลยใช้ต้นไม้เป็นตัวแทนของการมีชีวิต รูปแบบของต้นไม่เป็นสีเขียวสด แข็งแรง ร่มเย็น ภายนอกล้อมรอบไปรวงข้าว และใบไม้ของข้าว รูปแบบของโลโก้ต้องการพื้นสีน้ำเงินในการจัดวาง ตัวอักษรใช้ตัวอักษรที่เรียบง่าย สวยงาม ดูเป็นทางการ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles