โลโก้บริษัท เอสเจเค โกมารภัจจ์โอสถ จำกัด

by admin กรกฎาคม 26, 2014

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้ SJK KOMARAPHADOSOT CO.,LTD.ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการรับผลิต ยาสมุนไพรและผลิตเพื่อจำหน่ายยาสมุนไพร โดยเป็นสูตรเฉพาะของครอบครัวที่สืบทอดกันมาแตโบราณในการออกแบบโลโก้ครั้งนี้ต้องการโลโก้ที่ดูทันสมัย ดูสากลแต่ยังคงความเป็นไทย

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles