โลโก้ร้านชานม Cha Kanom

by admin ธันวาคม 27, 2013
โลโก้ร้านชานม

โลโก้ร้านชานม Cha Kanom ต้องการโลโก้ที่ไม่ต้องสื่อความหมายตรงตัวมากจนเกินไป เปรียบเหมือนร้านชาชื่อดังในห้าง ชากะนม ใช้รูปแบบ font โทนดำในการออกแบบเป็นร้านชานมที่จะเป็นที่คุณหูคุ้นตาในอีกไม่นาน จึงเป็นที่มาในการออกแบบโลโก้ในครั้งนี้

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles