โลโก้ร้าน มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ Bikevilla

by admin กุมภาพันธ์ 16, 2014

ธุรกิจ มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ Bikevilla

ร้าน Bikevilla ทำธุรกิจมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ ต้องการออกแบบโลโก้ใหม่ของร้านใหม่ รุปแบบของโลโก้ต้องการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน โลโก้แสดงถึงนิสัยของรถ มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์  แรงและเร็ว โดยใช้โลโก้เพื่อสร้างแบรนด์ร้าน ให้เป็นที่จดจำ

แนวทางในการออกแบบ  มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ Bikevilla

ทีมงานกราฟฟิกสื่อถึงความเร็ก แรงของรถ เปรียบเหมือนกำลังขับไปอย่างเร่งด่วน ออกแบบโดยใช้โครงสร้างรถ ในการทำงาน ใช้สีแดง ในคำว่า Biker ใช้สีพื้นหลัง ประกอบการออกแบบ ให้เห็นแล้วถึง Bikevilla ทันทีเมื่อแรกเห็น ต้องการให้เป็นที่หน้าจดจำ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles