โลโก้เครือข่ายเคเบิ้ล Macrocare

by admin ธันวาคม 04, 2013

โลโก้ Macrocare เป็นบริษัททำสายเคเบิ้ล จึงได้มีแนวคิดออกแบบให้ดูเหมือนสายไฟ วงจรไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิค โดยการใส่สีแดงเพื่อให้ดูดุดันเหมือนไฟฟ้าอาจจะดูเรียบง่ายแต่เด่นชัด

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles