โลโก้เครื่องสำอาง Asiara Cosmetics

by admin ธันวาคม 08, 2013

Asiara เป็นการออกแบบโลโก้วึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทขายเครื่องสำอาง Cosmetics โดยการออกแบบสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือความหรูหรา อยากสร้างให้เป็นสัญลักษณ์ประจำองค์กรให้เห็นแล้วนึก Asiara โทนสีที่ใช้เน้นสี เงิน และทอง ให้ดูเหมือนแคปซูลแห่งความงาม มองผ่าน ๆ เหมือนตลับแป้งไฮเทคจังเป็นเหตุผลในการออกแบบโลโก้เครื่องสำอาง Asiara Cosmetics ในครั้งนี้

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles