โลโก้ บริการเครื่องบินส่วนตัว Bangkok air medical services

by admin ธันวาคม 06, 2013

โลโก้ Bangkok air medical services ออกแบบมาโดยการให้เครืองบินเป็นหลักและได้มีการใช้สีแดงทำเป็นรูปพยาบาลให้รู้ถึงความเร็ว แรง แต่ปลอดภัยเพราะส่วนมากลูกค้าที่มาใช้บริการสายการบินนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ต้องการบินไปรักษาที่ต่างประเทศดังนั้นจึงต้องมีความเร็ว แต่ต้องปลอดภัย จึงมาเป็นโลโก้นี้ครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo