โลโก้ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง E – Engineering

by admin กุมภาพันธ์ 06, 2014

โลโก้ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง E – Engineering เป็นบริษัทที่รับเหมาก่อสร้างจึงอยากมีโลโก้สวยๆไว้ให้ผู้คนที่มาใช้บริการจำได้ จึงเลือกเราให้ออกแบบให้ ทางเราจึงออกแบบตรงไปตรงมาตามบริษัทนั้นคือ การปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยทางเราจำทำเป็นตัวอักษรตัว E แต่คงเป็นการก่อสร้างจึงทำเป็นรูปอิฐ ซึ่งเปรียบเสมือนการปลูกสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยมีความสวยงาม และแข็งแรงเช่นเคย

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo