โลโก้ ประเภทไวน์ Bewhyspoker

by admin ธันวาคม 27, 2014

การออกแบบโลโก้ Bewhyspoker เป็นธุรกิจทำเกี่ยวกับไวน์ จึงมีการออกแบบให้มีรูปขวดไวน์และประดับตกแต่งด้วยแก้วไวน์เพื่อเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นธุรกิจไวน์ มีการใช้สีให้ดูสวยวาม นุ่มลึก เหมือนรสชาติของไวน์ จึงเป็นที่มาของโลโก้ Bewhyspoker ไวน์ ครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo