โลโก้ ร้านกาแฟ [email protected]

by admin ธันวาคม 06, 2013

การออกแบบโลโก้ ร้านกาแฟ [email protected] โลโก้นี้จะบ่งบอกถึงความเป็นร้านกาแฟโดยทีจะมีสี สนิมเหล็ก และปูนดิบ เราจึงออกแบบให้ดูเรียบง่าย ดูสบายตาสวยงาม โดยยังคงความมีเอกลักษณ์ของกาแฟอยู่ เพื่อจะทำให้ดูว่านี่คือร้านกาแฟ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo