โลโก้ สถาบันศีลปะและดนตรี Music palette

by admin ธันวาคม 06, 2013

ออกแบบโลโก้ สถาบันสอนศิลปะและดนตรี Music palette โลโก้นี้ต้องการให้มีความสนุกสนานเหมือนการเล่นดนตรี โดยออกแบบโดยใช้เด็กนั่งเล่นบนตัวโน๊ต เพื่อจะสื่อถึงความสนุกสนานไปกับเสียงดนตรีและตัวโน๊ตของเพลง

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo