โลโก้ สปา Lanna thai spa academy

by admin ธันวาคม 04, 2013

โลโก้ ลานนา ไทย สปา มีการออกแบบให้เป็นแนวทางลานนาของทางภาคเหนือนั้น จึงออกแบบให้ยังคงความเป็นลานนาไว้โดยมีความเรียบง่าย ดูไม่แน่นแออัดกันเกิน โล่งๆ  ดูแล้วสบายคล้ายเหมือนการที่เรามาทำสปา

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo