โลโก้ เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี

by admin ธันวาคม 07, 2013

โลโก้ เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี ออกแบบโดยมีการใช้สีที่หลากหลายมีความทันสมัยดูล้ำและสื่อถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม ทางดีไซเนอร์ทำให้ดูเหมือนเป็นเมืองๆหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทันสมัยเหมาะแก่ยุคเทคโนโลยีมากที่สุด

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo