โลโก้ Duriyasilp Alumni Association

by admin ธันวาคม 01, 2013

การออกแบบโลโก้ Duriyasilp Alumni Association เป็นสถาบันที่เรียนดนตรี
ดนตรีตะวันตก หรือดนตรีคลาสสิค ที่เป็นศิษย์เก่าของ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ใช้ฟร้อนย่อตัวอักษรเป็น DA และใช้ดอกไม้ล้อมรอบข้างๆ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo