โลโก้ Ideas Market.NET

by admin กุมภาพันธ์ 17, 2015

Ideas Market.NET

ธุรกิจจำหน่ายสินค้า หลากหลายประเภท ต้องการออกแบบโลโก้เพื่อธุรกิจใหม่ รูปแบบธุรกิจ เป็นการขายสินค้า ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยสินค้าต่าง ๆ มีหลายหวมดหมู่ แปลกใหม่ จัดหาสินค้า ได้ตามที่ต้องการครับ

แนวทางในการออกแบบ Ideas Market.NET

ความต้องการในเบื้องต้นของลูกค้า ต้องการโลโก้ที่ดูแล้วแปลกใหม่ ให้สมกับคำว่า Ideas Market.NET ทีมงานจึงใช้รูปแบบลาเส้นเข้าไปในตัว logo แทนตำอักษรต่าง ๆ โดยไม่ยึดติดกับรูปทรงมากจนเกิน ใช้สีที่เป็นสีโดทนเดียวกัน ไม่หลุดออกจากกัน จึงเป็นมาของโลโก้ Ideas Market.NET ในครั้งนี้ครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles