โลโก้ La BISOUS

by admin ธันวาคม 07, 2014

โลโก้ La BISOUS เป็นแบรนด์ เรื่องสำอางที่เจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นสำหรับวัยรุ่นที่มีกำลังซื้อสูง มีความทันสมัยโดดเด่น มีความเป็นสไตร์เหมาะแก่วัยรุ่นที่มีความรักสวยรักงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยการออกแบบให้มีรอยจูบที่เป็นลักษณะโดดเด่น สื่อถึงความเป็นวัยรุ่นมากที่สุด

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo