โลโก้ PDOP

by admin มีนาคม 06, 2016

โลโก้ PDOP ทางคุณลูกค้า บอกเราว่า concept ต้องการให้เกิดความรู้สึกน่าเชื่อถือ หนักแน่น คมชัด แสดงออกถึงการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ เราจึงใช้ตัวอักษรให้เด่นชัดมากๆแทนการใช้รูป ทางเรายินดีมากได้ออกแบบให้แก่ท่านลูกค้า ทางลูกค้าพอใจมาก ขอบคุณครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo