โลโก้ PHOTO SOCIETY

by admin กรกฎาคม 24, 2014

ทีมงานได้ทำการออกแบบโลโก้ร้าน PHOTO SOCIETY ซึ่งทางร้านทำธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้าเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพประเภทต่างรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการถ่ายภาพ เนื่องจากชื่อโลโก้และประเภทธุรกิจได้บ่งบอกถึงสิ่งที่ทำอยู่แล้วในการออกแบบโลโก้ทีมงานออกแบบโลโก้จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ภาพของกล้องถ่ายภาพในตัวโลโก้อีกทีมงานจึงออกแบบตัว O ให้มีลักษณะคล้ายม้านเลนส์กล้องทำให้ได้แบบโลโก้ที่ดูแปลกตา

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles