โลโก้ The macallen

by admin กุมภาพันธ์ 28, 2014

โลโก้ของบริษัท The macallen ได้ออกแบบโดยจุดเด่น คือโล่ที่อยู่ตรงกลางและมีเครื่องหมาย บวก แสดงให้เห็นถึงการออกแบบที่มีการผสมผสานเครื่องบวกกับรูปภาพได้ดีลงด้วยโทนสี ม่วง น้ำเงิน และฟ้าทำดูลงตัวอย่างยิ่ง

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo