โลโก้ Lae Yom Chom Phrae

by admin พฤศจิกายน 30, 2013

การออกแบบโลโก้  Lae Yom Chom Phrae ได้ออกแบบโดยใช้ฟร้อนอย่างเดียวแต่มีการใช้ลูกเล่นต่างๆประดับตกแต่งให้ดูถึงมีความทันสมัยและมีรวดลายในตัวอักษร P ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo