Logo IceCream Rama5

by admin ธันวาคม 08, 2013

แนวทางในการออกแบบโลโก้ร้าน IceCream Rama5 ส่งที่เด่ดชัดเลยคือต้องมองแล้วนึกถึงตัวสินค้าและสื่อความหมายตรงตัว ทีมงานออกแบบนึกถึงแทง icecream ที่มีรอยแหว่งจากการกินสีที่ใช้ให้ความรู้สึกถึงช็อคโกแลต โดยแทรกลวดลาย Gimmick เน้นไปที่คำว่า Rama จึงออกมาเป็นโลโก้ไอศครีมรามา 5 ครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles