Logo Career-D

by admin ธันวาคม 04, 2013

บริษัทที่ปรึกษาการดีไซร์ของโลโก้นี้ทางลูกค้าอยากให้อักษร C และ D มีความเด่นชัด และมีลูกเล่น ทางดีไซเนอร์เราจึงมีแนวคิดว่า นำ C และ D มาผสมโดยมี รูปคนตัดให้คล้ายเป็นตัว D เพื่อให้ดูเด่นชัด และได้มีการใช้สีแดงเพื่อให้ดูชัดเจนและเด่นมากยิ่งขึ้นไป

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles