Logo chonburiindex

by admin เมษายน 16, 2014

chonburiindex เป็นโลโก้ของเว็บไซต์ที่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งร่วมของชุมชนของคนชลบุรีที่ประกอบธุรกิจและต้องการที่จะสื่อสารกับบุคคลอื่นที่อยู่ภายและภายนอกจังหวัดคล้ายการประชาสัมพันธ์ตัวโลโก้จึงสื่อถึงความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวโดยใช้โทนสีและรูปสัญลักษณ์ที่เป็นปลาในทะเล

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo

Related Articles