Logo business aluminium and iron TMT machine tech

by admin ธันวาคม 07, 2013

โลโก้ TMT เป็นธุรกิจทำเกี่ยวกับเหล็ก จึงออกแบบให้ดูแล้วมีความแข็งแกร่ง ทนทานโดยการใช่สีพื้นหลังเป็นสีเทา ให้ดูแข็งแกร่ง และไละได้ใช้สีน้ำเงิน ขาว เป็นตัวตัดสีของพื้นหลัง โดยใช้ฟร้อนให้ดูแล้วรู้สึกถึงความแข็งแรง ทนทาน และและบ่งบอกถึงความเชื่อถือ มั่นใจของโลโก้นี้ครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo