Logo electrical appliance C2 Solution

by admin ธันวาคม 07, 2013

โลโก้ C2 Solution เป็นการออกแบบโลโก้ของธุรกิจวางระบบไฟฟ้า เราได้ออกแบบให้เป็นตัว C 2ตัว พอเอามารวมกันก็จะดูเหมือนตัวเลข 2 ซึ่งเหมือนกับชื่อบริษัทนี้คือ C2 และมีการใช้สีที่ฉูดฉาดและเป็นการออกแบบโดยอาจารย์ที่ดูเกี่ยวกับฮวงจุ้ยโดยลูกค้าท่านนี้ได้มีการออกแบบด้วยการดูฮวงจุ้ยด้วยทางดีไซเนอร์ของเราจึงออกแบบมาได้อย่างลงตัวและดูมีสีสันมากครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo