Logo Flamingo Coffee

by admin ธันวาคม 06, 2013

จุดเด่นของการออกแบบโลโก้นี้คือนก Flamingo สื่อถึงความเป็นธรรมชาติที่สุดจึงได้ออกแบบให้เค้ากับโลโก้ของร้าน Flamingo ได้ใส่สีชมพูที่รู้สึกได้ถึงความหวาน นวลๆของธรรมชาติเช่นเดียวกันนก Flamingo

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo