Logo Jean’s bakery

by admin มกราคม 01, 2014

Logo Jean bakery เน้นความกลมกล่อมของขนมปังใช้สีน้ำตาลให้ดูมีความเป็นร้านขายขนมปังมีความเข้ากันอย่าลงตัวระหว่างสี และ รูปขนมปังดูมีความน่าเชื่อถือ มีความหอมหวานน่าหลงไหล และเน้นสื่อถึงความเป็นร้านขายขนมปังได้อย่างลงตัวครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo