Logo serve Rungrueand yanyon

by admin ธันวาคม 19, 2013

การออกแบบ Logo ของบริษัทRungrueand yanyon แสดงให้เห็นว่าการออกแบบรูปล้อทำให้ผู้มองเข้าใจง่ายขึ้นว่าบริษัทนี้ได้ประกอบกิจการเกี่ยวกับอะไร ในตัวโลโก้ ตัวR ลงด้วยสีแดงทำให้ดูโด่ดเด่นมาก รูปข้างหลังเป็นรูปวงล้อให้รูปถึงการบริการของทางร้านครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo