Logo Software it Nextar Business Solution

by admin มกราคม 08, 2014

Logo Nextar Business Solution เป็นการออกแบบที่เน้นความสวยหรูเป็นแนว it โดยมีการเน้นใช้สีน้ำเงิน ฟ้า เป็นหลัก มีความเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการพัฒนาที่ไม่มีการหยุดยั้งมีการใช้ลายเส้นให้ดูถึงความเป็นดิจิตอล หรือวงจรในตัวอักษร จึงเป็นที่มาของโลโก้ Nextar Business Solution ที่สวยงามครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo