Logo Logistic Singtothong

by admin ธันวาคม 11, 2013

การออกแบบโลโก้ Singtothong Logistic เป็นธุรกิจการขนส่ง มีการออกแบบโดยใช้รูปสิงห์โตติดปีกสีทองให้ดูความหนักแน่น ยิ่งใหญ่ ดุดัน เข้มแข่งที่สุด จึงได้ออกแบบให้ดูเรียบง่ายหรูหราและทันสมัยครับ จึงได้มาเป็นโลโก้ตัวนี้ครับ

Social Shares

ติดตาม Growslogo

Subscribers get the best curated content for youติดตาม Growslogo